Thứ Hai, 16:20 24/04/2017

TRƯỜNG ĐẠI HỌC HOA LƯ

PHÒNG CÔNG TÁC SINH VIÊN

Số: 25/TB-CTSV

Ninh Bình, ngày 24 tháng 4 năm 2017

THÔNG BÁO (V/v thực hiện nghỉ ngày Giải phóng miền Nam và ngày Quốc tế lao động )

Kính gửi:

- Các Khoa

- Các lớp sinh viên

Căn cứ văn bản chỉ đạo của Chính phủ và UBND tỉnh về nghỉ các ngày Lễ, Tết trong năm 2017; căn cứ thông báo số 174/TB-ĐHHL ngày 24/4/2017 của Ban giám hiệu trường đại học Hoa Lư. Phòng Công tác sinh viên thông báo lịch nghỉ ngày Giải phóng miền Nam 30/4 Và ngày Quốc tế lao động 01/5 như sau:

1. Trước thời gian nghỉ Lễ:

- Duy trì nề nếp học tập, đảm bảo sỹ số học tập hàng ngày.

2. Trong thời gian nghỉ Lễ:

- Thời gian: Nghỉ bắt đầu từ ngày 30/4/2017 đến hết ngày 02/5/2017

- Chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật và địa phương nơi cư trú về đảm bảo trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng như :

+ Không điều khiển xe môtô, xe máy, ôtô khi chưa có giấy phép lái xe.

+ Đội mũ bảo hiểm đúng quy cách khi điều khiển hoặc ngồi sau xe môtô, xe gắn máy, xe máy điện, xe đạp điện;

+ Không điều khiển phương tiện hoặc đi bộ dàn hàng 3, hàng 4 trở trên đường;

+Không vượt đèn đỏ, không lạng lách đánh võng, không phóng nhanh, vượt ẩu, không đua xe hoặc cổ vũ đua xe, không chở quá số người quy định, không che ô và uống rượu, bia (hoặc đồ uống có cồn) khi điều khiển các loại phương tiện tham gia giao thông;

3. Sau thời gian nghỉ Lễ:

- Tập trung học tập đúng thời gian quy định, duy trì nề nếp học tập, đảm bảo sỹ số, không đi muộn, nghỉ học không phép.

- Ngày 03/5/2017, ban cán sự lớp gửi báo cáo tình hình nghỉ Lễ của lớp về Phòng Công tác sinh viên.

Đề nghị các Khoa, trợ lý sinh viên các Khoa phối hợp thông báo tới sinh viên.

Nơi nhận:

PHÒNG CÔNG TÁC SINH VIÊN

- Ban giám hiệu (để b/c)

- Như kính gửi (để phối hợp, thực hiện)

- Lưu: CTSV.

Trưởng phòng

Phạm Xuân Lê Đồng