Thứ Tư, 09:48 12/04/2017

KẾ HOẠCH ( V/v to chu Hien mau tinh nguyen lan I nam 2017)

Hưởng ứng thư kêu gọi của Chủ tịch nước;

Thực hiện sự chỉ đạo của Hội Chữ thập đỏ tỉnh Ninh Bình và Hội Chữ thập đỏ thành phố Ninh Bình về việc hiến máu tình nguyện năm 2017;

Được sự chỉ đạo và cho phép của Đảng uỷ, Ban giám hiệu trường Đại học Hoa Lư, Hội chữ thập đỏ phối hợp với Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội sinh viên trường Đại học Hoa Lư xây dựng kế hoạch hiến máu tình nguyện lần I năm 2017, cụ thể như sau:

I. Mục đích, yêu cầu

Vận động toàn thể cán bộ, giảng viên, đoàn viên thanh niên, sinh viên tự nguyện hiến máu vì mục đích tình nguyện, nhân đạo.

Hiến máu tình nguyện là một nghĩa cử cao đẹp của nhân dân ta, là một trong những ưu tiên hàng đầu nhằm góp phần đáp ứng nhu cầu cấp cứu, điều trị dự phòng các thảm hoạ, hỗ trợ người nghèo.

II. Đối tượng, thời gian, địa điểm tổ chức

1. Đối tượng tham gia hiến máu tình nguyện

Toàn thể CBGV và đoàn viên thanh niên nhà trường.

Các đơn vị gửi danh sách đăng ký cho đ/c Đinh Thị Liên – Phòng Công tác sinh viên trước ngày 18/4/2017)

Chỉ tiêu đăng ký cụ thể:

- Liên chi đoàn Khoa Tiểu học - Mầm non: 300 TNV đăng ký hiến máu trở lên.

- Liên chi đoàn Khoa Kinh tế - Kỹ thuật: 100 TNV đăng ký hiến máu trở lên.

- Liên chi đoàn Khoa Xã hội – Du lịch: 60 TNV đăng ký hiến máu trở lên.

- Liên chi đoàn Khoa Tự nhiên: 100 TNV đăng ký hiến máu trở lên.

2. Thời gian tổ chức

Từ 7h30 đến 11h30 ngày 23/4/2017

3. Địa điểm tổ chức

Hội trường H2 - Đại học Hoa Lư

III. Tổ chức thực hiện

1. Thành lập Ban tổ chức

- Trưởng ban: Đ/c Phạm Đức Hợp – Phó hiệu trưởng – CT Hội chữ thập đỏ

- Phó trưởng ban:

+ Đ/c Lê Hồng Phượng – Phó trưởng Phòng CTSV – Phó CT Hội chữ thập đỏ

+ Đ/c Đinh Thị Hồng Loan – Bí thư Đoàn trường

- Các uỷ viên:

+ Đ/c Trần Việt Hùng - Phó TP.Hành chính - Quản trị UV BCH Hội chữ thập đỏ

+ Đ/c Phan Thị Hồng Duyên - Phó TP.Đào tạo – QLKH - Trưởng ban nữ công

+ Đ/c Đinh Thị Liên – Phó TP. CTSV - Chủ tịch Hội sinh viên

+ Đ/c Lê Thị Tuyết Nhung - UV BCH Hội chữ thập đỏ

+ Đ/c Nguyễn Văn Hiếu - Phó Bí thư đoàn trường

+ Đ/c Trương Ngọc Dương - Phó Chủ tịch Hội Sinh viên

+ Đ/c Trần Trường Giang – Phó Chủ tịch Hội Sinh viên

+ Đ/c Đinh Tiến Thành- Bí thư liên chi Đoàn Khoa Tiểu học - Mầm non

+ Đ/c Đàm Thu Vân- Bí thư liên chi Đoàn Khoa Xã hội- Du lịch

+ Đ/c Nguyễn Thị Bích Dung- Bí thư liên chi Đoàn Khoa Kinh tế- Kỹ thuật

+ Đ/c Nguyễn Thị Nhàn- Bí thư liên chi Đoàn Khoa Tự nhiên

2. Phân công nhiệm vụ

- Đ/c Phạm Đức Hợp - Trưởng ban: Phụ trách chung.

- Đ/c Lê Hồng Phượng – Phó ban: Liên hệ với đơn vị tiếp nhận máu và Hội chữ thập đỏ Tỉnh, thành phố Ninh Bình.

- Đ/c Đinh Thị Hồng Loan – Phó ban: Chỉ đạo, triển khai kế hoạch tới các Liên chi đoàn, chi đoàn. Đôn đốc nhắc nhở các liên chi đoàn, chi đoàn nghiêm túc thực hiện kế hoạch.

- Đ/c Trần Việt Hùng: Phụ trách công tác tuyên truyền, trang trí, khánh tiết, chuẩn bị cơ sở vật chất.

- Đ/c Đinh Thị Liên: Xây dựng kế hoạch, chuẩn bị giấy mời, tập hợp danh sách tình nguyện viên tham gia hiến máu tình nguyện.

- Đ/c Nguyễn Văn Hiếu, Trương Ngọc Dương, Trần Trường Giang: Tổ chức, lập danh sách tình nguyện viên tham gia phục vụ hiến máu (20 tình nguyện viên) và đôn đốc các tình nguyện tham gia hiến máu cũng như tham gia cổ vũ tuyên truyền tại buổi hiến máu.

- Đ/c Lê Thị Tuyết Nhung: Chuẩn bị kinh phí, cơ sở vật chất.

- Các thành viên khác: Tham gia đón tiếp khách, tổ chức hiến máu.

III. Phối hợp tổ chức

1. Phòng Hành chính - Quản trị

Chuẩn bị loa máy, phân công người trực loa máy, trang trí khánh tiết, điện, công tác bảo vệ, đón tiếp khách, nước uống tại buổi hiến máu.

2. Trung tâm Y tế - Môi trường

Phối hợp chuyên môn trong buổi hiến máu, dọn vệ sinh, kê bàn ghế nhà H2.

3. Các đơn vị liên quan

- Phòng Công tác sinh viên: Huy động, đôn đốc sinh viên đăng ký và tham gia hiến máu tình nguyện.

- Các Phòng, Khoa, Bộ môn: Vận động cán bộ, giảng viên, sinh viên thuộc đơn vị mình tham gia hiến máu và cổ vũ, động viên tại buổi hiến máu.

- BCH Đoàn thanh niên - Hội sinh viên, các Liên chi đoàn, Chi đoàn: Tổ chức tuyên truyền, vận động đoàn viên sinh viên tình nguyện tham gia hiến máu. Các chi đoàn lập danh sách tình nguyện viên và thực hiện nghiêm túc theo đúng kế hoạch.

Trên đây là kế hoạch tổ chức hiến máu tình nguyện lần thứ I năm 2017 của Hội Chữ thập đỏ trường Đại học Hoa Lư. Hội chữ thập đỏ đề nghị Đảng uỷ - Ban giám hiệu, các Phòng, Khoa, Tổ, Trung tâm tạo mọi điều kiện hỗ trợ để buổi hiến máu tình nguyện lần I năm 2017 của trường Đại học Hoa Lư thành công tốt đẹp.

Nơi nhận:
TM.BCH HỘI CHỮ THẬP ĐỎ
- Đảng uý – Ban giám hiệu (để chỉ đạo)
- Hội CTĐ tỉnh, thành phố (để báo cáo)
- Các Phòng, Khoa, Tổ, TT (để phối hợp)
- BTC, Các LCĐ, chi đoàn (để thực hiện)
- Lưư: CTĐ

Chủ tịch(đã ký)

Phạm Đức Hợp