Thứ Sáu, 08:42 06/11/2020

Các mẫu văn bản giấy tờ dành cho sinh viên hệ chính quy áp dụng cho năm học 2020 - 2021

1. Mẫu giấy xác nhận là sinh viên

tải về tại đây

2. Mẫu giấy xác nhận vay vốn tín dụng

tải về tại đây

3. Các mẫu đơn (xin nghỉ học, thôi học, bảo lưu,tiếp tục học, xin cấp lại thẻ sinh viên,...)

tải về tại đây

4. Mẫy báo cáo tuần

tải về tại đây

5. Mẫu giấy xác nhận dành cho con thương binh, bệnh binh

tải về tại đây

6. Mẫu đơn dành cho sinh viên thuộc diện chế độ chính sách

tải về tại đây